Toetun oma töös lahenduskesksele lähenemisele ja kunstiteraapiale, kuid ka
NLP tehnikatele nii psühholoogi kui terapeudi tööd tehes. 
Olen tegelenud ja vajadusel tegelen ka psühhodiagnostikaga.
Mida see kõik tähendab? Miks just nii?
Lahenduskeskne lähenemine (psühhoteraapiline) on see, mida olen oma elus kõige rohkem õppinud ja seega ka kõige paremini valdan. Ju see sobib ka minu mõtteviisiga (või on minu mõtteviisi kujundanud).
Lahenduskeskse lähenemise puhul keskendutakse töös inimese enese ressursside üles leidmisele ja tulevikuvaatele. Võimalik on läheneda paindlikult ja igale kliendile sobivamalt.
Kunstiteraapia võtteid olen ikka harjunud kasutam
a, ka enne kui teadlikumalt selle teraapiasuunaga tegelema hakkasin (lastega ka mänguteraapiast laenatud tehnikaid). Mida enam olen kunstiteraapiat õppinud ja harjutanud, seda teadlikumalt, Kuna kunstiteraapial on väga head teadusuuringud taga (just täiskasvanute osas), siis tunnen end neid võtteid kasutades kindlalt. Muuseas, mis puutub klienti, siis kunstiteraapia jaoks ei pea olema mingit kunstimeelt või oskusi, parem isegi kui ei oleks :-) Kunstiteraapia võimaldab mõelda pildiliselt, sümbolite
abil. Seega jääb ära paljude jaoks väsitav või ka ohtlikuna tunduv rääkimise osa.
Psühhodiagnostikast ka veidi. Olen psühhodiagnostikaga tegelenud alates 1994 aastast, seega oman suhteliselt suurt kogemust ja testide ba
asi. On teste, mida ma ei tee, kuid võimed, isiksus, seisund jms saab uuritud nende vahenditega, mis on kasutusel ja usaldatavad. Koostatud on ka erinevaid testipakette eri teemade jaoks.

Võtan vastu Kuressaares (vt. Saaremaa Perenõuanda)  ja ka veebipõhiselt (skype, zoom, messengeri video). Hinnakirjaga saab tutvuda siin(vt. teenused)