Koolitajana toetun suhtlemistreeneri ja NLP põhimõtetele, mida vürtsitan kunstiteraapia tehnikatega

Siit väike valik koolitustest (firmadele/gruppidele):

Suhtlemisoskused 

(vt ka ESTÜ st koolitused baseeruvad praktiliste suhtlemisoskuste treenimise efektiivsel mudelil)
 • suhtlemistreeninguna 2-3 päeva (8-tunnised) st sisaldab ka videoharjutusi
 • sissejuhatav loeng suhtlemisoskustest ja nende taga olevatest hoiakutest (2-4 tundi) - võimalik ka zoomi-koolitusena
 • viimased praktilised päevad giidiõppes olijatele ja hooldustöötajatele

Meeskonnatöö

(vastavalt tellimusele raskuspunkt kas koostööoskustel, usaldusel, reeglitel, otsustamisel .... probleemilahendamis-meetoditel,  efektiivsel nõupidamisel ....)
 • oskuste treening (2-päevane -  16 tundi, võimalik ka ühe kitsama teemaga 8 tundi)
 • Viimased selle valdkonna koolitused lasteaednikele ühiste väärtuste leidmise ja käitumispõhimõtete leidmise teemadel

Minu aeg - minu ressurss 

 • 6-8-10 tundi, sisaldab praktilisi harjutusi
 • Erinevad ajarütmid meie elus
 • Chronos ja Kairos aeg
 • Aja juhtumise tehnikad
 • Hoiakud aja suhtes ja nende muutmine
 • Viimased ajajuhtimise koolitused lasteaednikele, tegevusjuhendajatele.

Stressi juhtimine

 • sisaldab praktiliste võtete harjutamist
 • 4-8-16 tundi
 • kolm põhilist mõjutamisala stressi juhtimiseks/ohjamiseks
 • neurolingvistilised ja -psühholoogilised nipid stressi haldamiseks
 • Viimase aja koolitused selles valdkonnas  hoolekande valdkonna erinevatele tötöajatele
 • Stressiga toimetuleku nõustamise võimalused

Arengupsühholoogia erinevad teemad

Iseenda ja maailma muutmise teemad (4 tunnist kuni 3 päevani)

 • Kuidas panna uskumused enda kasuks tööle
 • Eesmärgistamine ehk kuidas saada, mida tegelikult tahad
 • Grupilised loovad probleemilahendamis-tehnikad
 • Iseenda leidmine kunstilise tegevuse kaudu
 • Muutuste tegemine - lihtsamalt
 • Vt. ka psühholoogilise nõustamise kohta

Kunstiteraapilised tehnikad ja nende võimalused ...

 • Praktiline eneseotsimise ja uurimise koolitus (2-6 tundi). NB! ei ole tegemist teraapiaga vaid pigem loovuse suurendamise ja stressi maandamisega
 • Konkreetne fookus sõltub sihtgrupi ootustest ja vajadustest
 • Toimetulek ärevuse ja ajasurvega (2-3 tundi)
 • Vt ka nõustamist kunstiteraapiliste tehnikatega


Hinnad kokkuleppel - meili, helista, küsi!