Koolitajana toetun suhtlemistreeneri ja NLP põhimõtetele, mida vütsitan kunstiteraapia tehnikatega

Siit väike valik koolitustest (firmadele):

Suhtlemisoskused 

(vt ka ESTÜ st koolitused baseeruvad praktiliste suhtlemisoskuste treeninise efektiivsel mudelil)
 • suhtlemistreeninguna 2-3 päeva (8-tunnised) st sisaldab ka videoharjutusi
 • sissejuhatav loeng suhtlemisoskustest ja nende taga olevatest hoiakutest (2-4 tundi)
 • toimetulek suhtlemisprobleemidega (praktiline või loeng)
 • Viimased selle valdkonna praktilised koolitused tarkvara arenduse,  ärijuhtimise ja väikeettevõtluse kursuste raames

Meeskonnatöö

(vastavalt tellimusele raskuspunkt kas koostööoskustel, usaldusel, reeglitel, otsustamisel .... probleemilahendamis-meetoditel,  efektiivsel nõupidamisel ....)
 • oskuste treening (2-päevane -  16 tundi, võimalik ka ühe kitsama teemaga 8 tundi)
 • Viimased selle valdkonna koolitused ärijuhtimise  ja reaktsioonikorralduse kursuste raames

Minu aeg - minu ressurss 

 • 6-8-10 tundi, sisaldab praktilisi harjutusi
 • Erinevad ajarütmid meie elus
 • Chronos ja Kairos aeg
 • Aja juhtumise tehnikad
 • Hoiakud aja suhtes ja nende muutmine
 • Viimased ajajuhtimise koolitused: TTÜ Ehitiste Projekteerimise Instituudi noorteaduritele, Luha lasteaia töötajatele

Stressi juhtimine

 • sisaldab praktiliste võtete harjutamist
 • 4-8-16 tundi
 • kolm põhilist mõjutamisala stressi juhtimiseks/ohjamiseks
 • neurolingvistilised ja -psühholoogilised nipid stressi haldamiseks
 • Viimase aja koolitused selles valdkonnas  Saaremaa MV Tervisenõukogule, kokaõpilaste kutsevõistlustel osalejatele
 • Stressiga toimetuleku nõustamise võimalused

Arengupsühholoogia erinevad teemad

Iseenda ja maailma muutmise teemad (4 tunnist kuni 3 päevani)

 • Kuidas panna uskumused enda kasuks tööle
 • Eesmärgistamine ehk kuidas saada, mida tegelikult tahad
 • Grupilised loovad probleemilahendamis-tehnikad
 • Iseenda leidmine kunstilise tegevuse kaudu
 • Muutuste tegemine - lihtsamalt
 • Vt. ka psühholoogilise nõustamise kohta

Kunstiteraapilised tehnikad ja nende võimalused ...

 • Praktiline eneseotsimise ja uurimise koolitus (2-6 tundi). NB! ei ole tegemist teraapiaga vaid pigem loovuse suurendamise ja stressi maandamisega
 • Konkreetne fookus sõltub sihtgrupi ootustest ja vajadustest
 • Vt ka nõustamist kunstiteraapiliste tehnikatega

Teenindussuhtlemine

 • teeninduses vajalike suhtlemisoskuste treening (2-päeva st 16 tundi, sisaldab videoharjutusi)
 • aga võimalik ka e-õppe vormis koos konsultatsioonide ja valitud teemadel loengutega
Hinnad kokkuleppel - meili, helista, küsi!